הגנה על אלפיניסטים

תהליך הפקת CO2, מים וחום שפותח על ידי "שחר הנדסה" ניתן לניצול לחימום חליפות אלפיניסטים וחיילים השוהים בטמפרטורות נמוכות.
תהליך ההפקה הוא ע"י ריאקציה כימית ולכן מאפשר הפקת חום בכל רמה רצויה. הכמות היומית של תצרוכת הנוזל הריאקטיבי, בתנאי קור קיצוני, מגיעה למאות גרמים בודדים ליום.
נושא זה אינו חלק מפרויקט הטיפול ביתושים, אך רעיון החימום ייושם בפרויקט זה בעתיד.

חיסול מזיקי חקלאות

נידוף כימיקלים ידידותיים לסביבה כולל CO2 להדברה בחממות
המתאימים למשיכת מזיקים ספציפיים.
ללא שימוש בחומרי הדברה.
אינו מושך חרקים מאביקים (דבורים וכו').
המלכודת מייצרת כושר ניקוי גבוה ברדיוס עד 50 מ'.
פועל בכל מזג אויר (פרט לחורף).נגזרות לפרויקט  image