המגזר הפרטי

המגזר הפרטי

צרכנים פרטיים, אידאלי לחדרי ילדים וייעודי לגינות פרטיות

המגזר הציבורי

המגזר הציבורי

מוסדות / רשויות מקומיות / ממלכתיות / צבאיות

סביבה חקלאית

סביבה חקלאית

רפתות ומשקים לגידול בעלי חיים, אפקטיבי להפחתת כמות היתושים והזבובים עד כ-75%.

שומרי איכות הסביבה

שומרי איכות הסביבה

ללא חומרים כימיים, מותאם לנטרול ממוקד ליתושים ומזיקים ואינו פוגע בחרקים חיוניים.