תהליכים כימיים

הבסיס לתהליך הכימי הוא ריאקטור המשמש קטליזטור לחיבור כימי בין הנוזל האקטיבי לבין החמצן שבאויר. החום בריאקטור מושך אדי נוזל וחמצן וע"י כך נוצרת ריאקציה ארוכה ומתמשכת. 

הריאקטור פולט אך ורק חומרים טבעיים הנפלטים מגוף ביולוגי חי:

  •      CO2 הנפלט בנשימה
  •      חום גוף של 36 מעלות 
  •      ריח ביולוגי מותאם לסוג היתוש(ה) או עוקצים אחרים
  •      אדי מים (H2O) המכילים ריח ספציפי 

החלק הדומיננטי זה חום גוף. הסנסור התרמי של היתוש(ה) מדויק ורגיש ביותר.

היתוש(ה) מזהה ראשית את ה-CO2 ממרחק גדול, לאחר מכן ריח גוף (המשפר את ביצועי המערכת) הנמצא רק באדי המים, המגדיר את סוג וגודל האובייקט – אדם, חיה או אחר. לבסוף, היתוש(ה) מזהה את חום הגוף ומתביית(ת) עליו באופן מדויק.

הנטרול חשמלי, מתבצע ללא כל נזק סביבתי.