אלקטרוניקה

האלקטרוניקה מכילה מס' אלמנטים: 

1. בקרה על יצירת מתח גבוה הדרוש לנטרול היתושים והמזיקים.

2. הפעלת המערכת (Starter) על מנת להבטיח כי הפעולה הכימית מתבצעת.

3. בקרת אנרגיה על המכלול להבטיח שימוש יעיל בסוללה המצורפת. 

4. קיימת אופציה עבור חברות ותאגידים הצורכים רשת של מלכודות על שטחים גדולים. התוספת למלכודת היא תקשורת סלולרית המנטרת את רשת המלכודות למרכז בקרה. זה מאפשר טיפול ותחזוקה שוטפת שמבטיחה הגנה מושלמת באזור המלכודות.